Iedere werknemer die onvrijwillig wordt ontslagen (waarvan het arbeidscontract niet wordt verlengd), komt in 2022 in aanmerking voor een transitievergoeding. Deze vergoeding is een financiële compensatie die je werkgever jou betaalt voor het verlies van je baan. In dit artikel lees je hoe jij je transitievergoeding in 2022 kunt berekenen.

Berekening transitievergoeding 2022

Het berekenen van de transitievergoeding die je in 2022 ontvangt, kan vrij ingewikkeld zijn. De bedragen waarmee gerekend wordt veranderen ieder jaar, maar ook de formule die gebruikt wordt is aan verandering onderhevig. We leggen eerst uit welke berekening van toepassing is en vervolgens lees je hoe je dit in 15 seconden zelf uitrekent.

Hoogte transitievergoeding 2022

We berekenen de hoogte van je transitievergoeding aan de hand van je bruto maandsalaris en de duur (lengte) van je dienstverband. Vaste salariscomponenten zoals je vakantiegeld, dertiende maand, gemiddelde bonus en gemiddelde overwerkuren mag je bij je bruto maandsalaris optellen. Per 1 januari 2022 is de maximale transitievergoeding € 86.000 bruto of één bruto jaarsalaris indien je jaarlijks meer dan dat verdient.

Formule transitievergoeding 2022

·        Je hebt recht op 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf je eerste werkdag;

·        De vergoeding over de resterende tijd wordt berekend volgens deze formule:

(Je bruto salaris ontvangen over het restant van je contract / je bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

Let op! Indien je werkgever (in overleg met jou) kosten heeft gemaakt voor (om)scholing of outplacement, kunnen die afgetrokken worden van de berekende transitievergoeding.

Voorbeeld berekening transitievergoeding 2022

Om de berekening van de transitievergoeding in 2022 te verduidelijken, hebben we een voorbeeldberekening uitgewerkt. Uitgangspunten hierbij zijn dat je 6 jaar en 25 dagen in dienst bent geweest voor een maandsalaris van € 3.600 bruto. Je werkte 8 uur per dag voor een bruto uurloon van € 24.

·        Bereken eerst de transitievergoeding over het aantal volledig gewerkte jaren:

6 jaar x (1/3 van € 3.600) = € 7.200.

·        Bereken dan de transitievergoeding over de laatste 25 dagen. Dat is 25 (dagen) x 8 (uren) x € 24 (bruto uurloon) = € 4.800.

·        Gebruik vervolgens de standaardformule om de berekening af te maken.

Dat is € 4.800 / € 3.600) x (€ 1.200 / 12 maanden) = € 133.

·        De totale transitievergoeding is dus € 7.200 + € 133 = € 7.333.

Rekentool transitievergoeding 2022

Heb je geen zin om zelf te rekenen? Gebruik dan de gratis rekentool van het Juridisch Platform om de hoogte van je transitievergoeding in 2022 te berekenen.