Een incassobureau zoals incassobureau RechtNet is vaak een bedrijf dat schulden int in opdracht van een schuldeiser. Een particulier kan zich ook inschrijven als incassobureau. Wanneer je als schuldeiser veel openstaande vorderingen hebt en het niet meer lukt om het geld te incasseren, is het een goed idee om een incassobureau in te gaan schakelen. Met een incassobureau geef je hiermee het werk uit handen.

Wanneer krijg je te maken met een incassobureau als schuldeiser?

Je kunt een incassobureau inschakelen als schuldeiser wanneer na het versturen van meerdere aanmaningen een rekening nog niet betaald is door de schuldenaar. Vanaf dit moment loopt het contact van de schuldenaar niet meer met de schuldeiser maar met het incassobureau. Het inschakelen van een incassobureau is vaak gratis, omdat het incassobureau verdient op de incassokosten die worden betaald door de schuldenaar.

Wat doet een incassobureau?

De schuldeiser zelf of het incassobureau stuurt als eerste een aanmaning naar de schuldenaar. Wanneer deze aanmaning niet op tijd betaald is door de schuldenaar, worden bovenop de oorspronkelijke rekening ook incassokosten in rekening gebracht door het incassobureau. Deze incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. Wanneer na de volgende brieven en de gestelde termijn plus de incassokosten de rekening nog niet is betaald, gaat het incassobureau actiever te werk om de vordering te incasseren. Dit doet het incassobureau door de schuldenaar te bellen of op te zoeken om de rekening te incasseren of om afspraken te maken voor het betalen van de rekening. Wanneer iemand niet het bedrag kan betalen, wordt een betalingsafspraak getroffen om het bedrag bijvoorbeeld in meerdere termijnen of op een later moment te betalen. Mocht het voorkomen dat beide partijen er niet uitkomen om een afspraak te maken, dan wordt een gerechtelijke fase opgestart waarbij het geschil voorkomt voor het gerecht.

Verschil tussen een incassobureau en deurwaarder

Wanneer de rekening nog steeds niet betaald wordt na het inschakelen van een incassobureau zoals incassobureau RechtNet kan een deurwaarder ingeschakeld worden. Een deurwaarder mag wettelijk meer dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen en de woning ontruimen.